• معرفی

    شرکت ایمن متین سبز سپاهان دارای مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و مشاوره در پایش و کنترل عوامل زیان آور با برخورداری از دانش و توان کارشناسان با تجربه و استفاده از آزمایشگاههای معتبر آماده پاسخگویی به کلیه نیازهای سازمانها و شرکتهای اداری، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز صنعتی و کارخانجات میباشد.